Rysunek Map

Semestr zimowy

Ćwiczenie 1  - Wprowadzenie

Ćwiczenie 2  - Godła map                                      Program Godło do pobrania   

Ćwiczenie 3- Pismo Techniczne                             Instrukcja  Mikromapy

Ćwiczenie 4 – Opis treści mapy                             Program Mikromapa      DEMO do pobrania – działa przez 30 dni                 

Ćwiczenie 5 – Osnowa                                            Opisy topograficzne osnowy Kortowa

Ćwiczenie 6 – Grunty                                             mapa Olsztyna z działkami, budynkami  utworzona na bazie danych z geoportalu

Ćwiczenie 7 Budynki                                             dostęp do  map PODGiK w Aleksandrowie Kujawskim

Ćwiczenie 8 -  Uzbrojenie Terenu

Ćwiczenie9 – Komunikacja

Ćwiczenie 10 – Mapa numeryczna

Prezentacje do ćwiczeń z programu AutoCad -  prezentacje w PDF

Ćwiczenie 1 wstęp do AutoCada

Ćwiczenie 2 AutoCad jako narzędzie do rysowania mapy

Ćwiczenie 3 Symbole jako bloki rysunkowe

 

Semestr letni

Ćwiczenie 1-2 Rzeźba terenu

Ćwiczenie 3 - Matryca mapy    -   pomoc:    mapa Olsztyna z działkami, budynkami  utworzona na bazie danych z Geoportalu

Ćwiczenie 4 - Opis topograficzny punktu osnowy geodezyjnej  - - -    do pobrania:     Opisy topograficzne osnowy Kortowa

Ćwiczenie 5 – Szkic polowy z pomiaru kontrolnego (czołówki budynku)     przykład szkicu 1

Ćwiczenie 6-7 - Szkice polowe                                                                         przykład szkicu 2

            z pomiaru kontrolnego (czołówki budynku)

            z pomiaru sytuacyjnego

            z pomiaru ortogonalnego

Porządkowanie dokumentacji geodezyjnej

C-geo jako program do edycji mapy obiektowej i dokumentów z pomiaru                  strona producenta oprogramowania C-geo    

            obiekty punktowe                                                                                              C-geo - demo do ściągnięcia 

            obiekty powierzchniowe                                                                                    dane do realizacji ćwiczenia  

            obiekty liniowe

            opisowe bazy danych obiektów mapy

            zarządzanie treścią mapy, drukowanie

            edycja nowych tematycznych symboli

            edycja opisów topograficznych